รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองพลับวิทยา
516 หมู่ 2   ตำบลหนองพลับ  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์แฟกส์ 032-571021
Email : nwa_huahin@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :