สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

     
 

       ชื่อ     โรงเรียนหนองพลับวิทยา        

       อักษรย่อ         น.ว.                                                            

          รัศมี   หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองของชื่อเสียงเกียรติยศและปัญญา      
          สีเทา  หมายถึง  ความมั่นคง  สง่างาม               
          สีแดง หมายถึง   ความเข้มแข็ง  อดทน ความรัก  ความสามัคคี                
          ดอกทานตะวัน  หมายถึง  ความไม่ย่อท้อ   ความวิริยะอุตสาหะ