เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชเทา - แดง

คำร้อง – ทำนอง อ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์

                                       พวกเราชาวเทา – แดง แจ้งประจักษ์     สัญลักษณ์ดอกราชพฤกษ์อันสดใส
                               นามหนองพลับวิทยาก้องเกียรติไกล             มีวินัยซื่อสัตย์มั่นกตัญญู
                               ใฝ่เรียนดีประพฤติดีมีคุณธรรมมั่น                มุ่งบากบั่นขยันเรียน  พากเพียรอยู่
                               เพื่อความรู้อันกว้างไกลจากใจครู                  เราพร้อมสู้พร้อมฝึกหัดพร้อมพัฒนา