ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ชั้นม.1 , ม.4 และนักเรียนย้ายเข้า ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา
3. เอกสารทางการศึกษา (สำเนา ปพ.1หรือใบรับรอง)
4. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2565,00:00   อ่าน 646 ครั้ง